Fleet management vraagt om overzicht

Afrekening 2016 al ontvangen?

Het zijn drukke tijden, zowel zakelijk als privé. De aangifte 2016 is afgerond en voor 1 mei ingediend. En zakelijk is het eerste kwartaal altijd het tijdvak met de BTW verrekening over het vorige jaar. Maar zijn er nog meer afrekeningen, creditnota’s waar u recht op heeft?

In veel mantelovereenkomsten en contracten met leasemaatschappijen zijn nog meer jaarlijkse afrekeningen te vinden. Denk aan de eindafrekening na saldering bij een open calculatie beheervorm of aan een winstdelingsregeling. Denk aan korting die wellicht is afgesproken over alle gestuurde schades in 2016. Denk aan de creditering van het niet gebruikte deel van de inleverregeling.

Oftewel: er zijn talloze jaarlijkse afrekeningen die mogelijk zijn afgesproken. En de praktijk leert dat deze afrekeningen in veel gevallen vol automatisch worden uitgevoerd en aan uw organisatie worden uitbetaald. Maar diezelfde praktijk leert ook dat het checken op dit soort afspraken en afrekeningen verstandig kan zijn. Zeker als het wagenparkbeheer veel wisselingen en wijzigingen heeft ondergaan, slippen dit soort afrekeningen er snel tussendoor. Denk aan overnames, fusies en opsplitsingen, waardoor er oude en nieuwe afspraken zijn.

Het advies is simpel en duidelijk: vraag uw leverancier of u nog recht heeft op een afrekening over 2016, dan ligt de vraag in ieder geval daar. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.