Fleet management vraagt om overzicht

Kostenstijging door wijziging vrijstelling HSB

De overheid heeft bepaald dat de vrijstelling van de Houderschapsbelasting (HSB) van zeer zuinige auto’s per 1 januari 2014 gaat wijzigen.

Wat zijn deze wijzigingen en welke drie opties heeft u om te anticiperen op de kostenstijgingen?

Lees onderstaand artikel of neem direct contact op met Fleet Support voor een persoonlijk advies via 026 35 37 602.

Wijzigingen HSB vrijstelling
Kostenstijging door wijziging vrijstelling HSB

Kostenstijging door wijziging vrijstelling HSB

Tot 2014 vallen de volgende auto’s onder de HSB vrijstelling:

  • Benzine voertuigen met een uitstoot < 110 gram CO2
  • Diesel voertuigen met een uitstoot < 95 gram CO2

In 2014 en 2015 vallen de volgende voertuigen onder de HSB vrijstelling:

  • Benzine en diesel voertuigen met een uitstoot < 50 gram C02

Na 2015 dient voor ieder voertuig weer HSB betaald te worden. Elektrische voertuigen worden dan eveneens HSB plichtig.

Gevolgen voor de exploitatiekosten van uw wagenpark

Deze wijziging heeft een rechtstreeks gevolg op de exploitatiekosten van dat deel van het wagenpark dat nu nog wel, maar vanaf 1 januari 2014 niet meer is vrijgesteld van de HSB. De kostenstijging kan oplopen van € 20,- tot € 150,- per maand per auto. Aangezien deze auto’s ten tijde van de HSB vrijstelling zijn besteld, is dit dus waarschijnlijk ook niet in de eigen bijdrage van de berijders verwerkt.

De kostenstijging komt dus volledig ten laste van u, de werkgever. De wijziging in de HSB vrijstelling kan het nadelige neveneffect hebben dat per 1 januari 2014 een directe noodzaak is tot het indexeren van de normleasebedragen per categorie. De forse prijsverhoging is namelijk ‘ineens’ zichtbaar bij de autokeuze. Voor medewerkers die in deze periode in het besteltraject zitten, is deze aanpassing direct zichtbaar in de normleaseprijs en de eigen bijdrage.

Hoe kunt u anticiperen op kostenstijging?

U heeft drie opties om te anticiperen op deze wijziging:

1. Niks doen en de kostenstijging accepteren

Dit heeft een kostenconsequentie voor u tot gevolg vanaf 1 januari 2014. Stel: op dit moment vallen 120 voertuigen van u onder de HSB vrijstelling. De impact hiervan bedraagt circa € 100.000,- per jaar (120 auto’s x € 70,- x 12) en loopt verder op, afhankelijk van de dan geldende parksamenstelling en de (nog vast te stellen) HSB tabellen.

2. Doorberekenen kostenstijging vanaf 1 januari 2014 in de vorm van een extra eigen bijdrage

U kunt ervoor kiezen om uw berijders te informeren (wellicht nu al) dat deze wijziging wordt doorgevoerd en dat op individuele basis de verhoging van de HSB doorberekend wordt in de eigen bijdrage. Wellicht dient de regeling op dit aspect aangepast te worden, om deze optie mogelijk te maken. Dit is geen elegante oplossing, maar zorgt wel voor kostennivellering voor u.

3. Verwerken van de gemiddelde HSB over de volledige looptijd in de normleaseprijs van nieuwe bestellingen

Aangezien de wijziging nu al bekend is, kunt u de verhoging verwerken in de vanaf moment X te bestellen auto’s die onder de vrijstelling vallen. Hierbij wordt de gemiddelde HSB over de volledige looptijd verrekend. De medewerker blijft dus voordeel behouden van de vrijstelling tot en met 1 januari 2014.

De correctiebedragen zorgen voor een geleidelijke overgang in de normlease prijzen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat onrust bij medewerkers voorkomen wordt, met mogelijk een ad-hoc aanpassing van de normbedragen per categorie tot gevolg. Fleet Support kan u adviseren op basis van de op dit moment ter beschikking staande gegevens, welke correctiebedragen u kunt toepassen.

Advies Fleet Support

Fleet Support adviseert u om de opslag nu alvast in de normleaseprijs te verwerken. Dit voorkomt onrust en is uit te leggen naar uw berijders. Enerzijds is de impact van de HSB wijziging nu al in te schatten, anderzijds betaalt uw medewerker de gemiddelde HSB over de gehele looptijd en maakt hij/zij dus ook gebruik van de vrijstelling tot en met 1 januari 2014.

Belangrijke kanttekening hierbij is dat de aanpassing door de leasemaatschappij gefaciliteerd moet kunnen worden in het autokeuzeproces. Stem dit met uw leasemaatschappij af.

HSB vrijstelling en (n)u?

Heeft u vragen over de HSB wijzigingen, wilt u weten wat voor u de consequenties zijn of wilt u een advies op maat? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder. Als u nú tijd besteedt aan de consequenties van de HSB wijzigingen voor uw wagenpark, dan kan dat u straks veel exploitatiekosten schelen.

Bel voor een persoonlijk advies of voor meer informatie 026 35 37 602 of vul het contactformulier in. Wij helpen u graag verder.