Fleet management vraagt om overzicht

Beleid & organisatie

Goed wagenparkbeheer begint met inzicht en visie

Want inzicht en visie geven u houvast om bijvoorbeeld trends op het gebied van MVO adequaat te vertalen naar uw eigen organisatie. Houvast om de financiële risico’s rondom harmonisatievraagstukken te beperken. Maar ook houvast om te toetsen of uw huidige wagenparkbeleid nog actueel of voor vernieuwing vatbaar is.

De consultants van Fleet Support hebben de kennis en ervaring om u bij het beleid en de organisatie van uw wagenpark te ondersteunen en te adviseren. Dat doen zij aan de hand van een potentieel- en strategiebepaling. Daarnaast verzorgt Fleet Support fleetmanagementtrainingen waarmee u uw eigen kennis kunt verbeteren. Uw resultaat: inzicht in de besparingen, risico’s en verbeterpunten van uw wagenpark.

Potentieelbepaling: inzicht in besparingsmogelijkheden

Het hebben van een wagenpark kost geld. Dat weet iedereen. Maar waarin zitten die kosten nu precies en wat zijn de mogelijkheden om kosten te besparen? Om uw besparingspotentieel vast te stellen, voert Fleet Support een potentieelbepaling op uw wagenpark uit. Wij maken uw besparingspotentieel voor u inzichtelijk. Uit onze ervaring blijkt dat het gemiddelde besparingspotentieel op wagenparkkosten tussen de 10 tot 20% ligt.

Hoe werkt de potentieelbepaling?

Strategiebepaling: keuzes maken

Met de strategiebepaling krijgt u inzicht in en grip op de strategie voor relevante onderwerpen van uw wagenparkbeheer. Om plannen te maken voor de toekomst, is het belangrijk dat wensen en verwachtingen binnen de organisatie duidelijk en op elkaar afgestemd zijn. Fleet Support zet tijdens een werksessie de diverse belangen vanuit elke discipline af tegen de consequentie van mogelijke keuzes en creëert voorwaarden om tot een gezamenlijke strategie of gezamenlijk beleid te komen.

Hoe werkt de strategiebepaling?

Opleidingen: blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Het effect van uw autobeleid op de totale wagenparkkosten is groot. Fleet Support organiseert als onafhankelijk deskundige samen met Heliview Trainingen de Introductiecursus wagenparkbeheer en de Leergang wagenparkbeheer voor wagenparkbeheerders, financieel en administratief medewerkers en HRM’ers. Zo verbetert u uw onderhandelingspositie met leveranciers, voorkomt u onnodige wagenparkkosten en bent u binnen een dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van fleetmanagement.

Lees meer over de onafhankelijke wagenparktrainingen

Ik wil graag een afspraak!

Case Nuon

Fleet Support heeft Nuon ondersteund bij de totstandkoming van hernieuwd beleid waarbij vermindering van de CO2-uitstoot een van de belangrijkste speerpunten is. Lees verder

nuon

Case Vodafone

Vodafone heeft met behulp van Fleet Support een succesvolle transitie in gang gezet van puur fleet management naar een veel breder mobiliteitsmanagement. Lees verder

vodafone