Fleet management vraagt om overzicht

VGZ: geslaagde tender

Na een omvangrijke fusie wilde zorgverzekeraar VGZ de bezem door het wagenpark halen. Om kosten te besparen en de regie in handen te krijgen. Een uitgelezen moment voor Edwin van der Veer, Senior Inkoper bij VGZ, om Fleet Support in te schakelen.

Van der Veer: ‘We maakten gebruik van meerdere leasemaatschappijen, meerdere bedrijfsregelingen en verschillende leasevormen. Hierdoor waren we niet meer in regie en dat was niet langer wenselijk. Fleet Support trad op als regisseur van het proces en kreeg van mij 4 doelstellingen mee:Logo_VGZ

  • Het aantal leveranciers terugbrengen naar één
  • De operationele werkzaamheden verplaatsen naar de leasemaatschappij
  • De kosten en leaseprijzen terugbrengen naar  een minimaal marktconform niveau
  • De prijs- en dienstverleningsafspraken  contractueel borgen

Fleet Support begeleide en adviseerde ons bij het formuleren van het gewenste autobeleid en bij het opstellen van de inhoudelijke tenderdocumenten. Gezamenlijk hebben we de tenderaanbiedingen geanalyseerd en beoordeeld. Belangrijk was dat de contractvorm voor het wagenpark  een weerspiegeling moest zijn van het beleid van VGZ.

Van der Veer: ‘Het ging ons om de totaal score, dus de combinatie van de dienstverlening en het financiële plaatje. De prijs was op zich niet het hoofddoel bij deze tender, wel een heldere en zekere overeenkomst voor langere tijd. Een waterdichte, meetbare en controleerbare Price Level Agreement maakt hier onderdeel van uit. Fleet Support heeft deze op maat gesneden voor ons opgesteld. Want goed inkopen is één, het vasthouden van de daarbij gerealiseerde tariefstelling en dienstverlening een tweede.

Edwin van der Veer | Senior Inkoper | VGZ

Meer informatie over het selecteren van een leasemaatschappij