Een onafhankelijke periodieke toetsing van het afgesproken prijsniveau is belangrijk, aangezien uw leasetarieven niet voor de gehele contractuele periode vastliggen, maar kunnen fluctueren. Het inzettarief op basis waarvan u uw wagenparkkosten voor de lange termijn begroot, kan daardoor veranderen en voor onaangename verrassingen zorgen. Fleet Support controleert of uw leasemaatschappij(en) de vastgestelde prijsafspraken uit de Price Level Agreement in de praktijk nakomen. Dit voorkomt prijsstijgingen en extra kosten en borgt een consistent prijsniveau gedurende de samenwerking met uw leasemaatschappij(en).

Unieke benchmark database

Fleet Support kan als enige in de markt de variabele componenten van de klanttarieven vergelijken met de variabele componenten van gelijke auto’s. Dit kan door onze unieke benchmark database. Deze database bestaat uit data op basis van ruim 45.000 actueel rijdende leaseauto’s, met detailinformatie op alle calculatiecomponenten en uniforme omschrijvingen. Deze actuele en objectieve benchmark is de tool om het prijsniveau van uw leasemaatschappij te benchmarken.

De methodiek van Lease Rate Monitor is getoetst door Deloitte Risk Services, waardoor de methodiek vastligt en de uitkomsten betrouwbaar en gegarandeerd zijn.

Monitoren variabele componenten

De variabele componenten, ook wel risico componenten genoemd, zoals onderhoudskosten en afschrijving worden per leasecontract bepaald. Lease Rate Monitor vergelijkt deze componenten met de variabele componenten van gelijke auto’s in haar unieke benchmark database. Op deze wijze wordt per periode het prijsniveau vergeleken en bewaakt. Bij negatieve afwijking van het afgesproken prijsniveau berekenen wij de afwijking en kunnen wij indien gewenst actie ondernemen richting de leasemaatschappij(en).

Controle vaste componenten

De vaste componenten staan los van het gebruik van de auto, zoals bijvoorbeeld administratiekosten per voertuig per maand en de management fee zoals vastgelegd in de Price Level Agreement. Bij contract controle worden alle vaste componenten van ieder nieuw contract getoetst. Fleet Support vraagt bij afwijkingen de leasemaatschappij om uitleg en stuurt aan op het rechttrekken van deze afwijking. Zo bent u zeker van het nakomen van de gemaakt afspraken.

Maak een afspraak