Fleet Support kan u tijdelijk ondersteunen bij het wegwerken van achterstallig werk, het opvangen van piekmomenten, tijdelijk vervangen van de wagenparkbeheerder wegens vacature, vakantie of ziekte of het ondersteunen van de wagenparkbeheerder in veranderingstrajecten.

Een helpende hand op drie niveaus

Het is niet altijd even makkelijk om personeel te vinden dat direct productief is voor uw organisatie. Zeker niet als er om specialistische kennis wordt gevraagd. Een uitdaging voor u, zeker als een werknemer ziek wordt, met verlof gaat of wanneer er een onverwachte piek in werkzaamheden is. Onze dienst On-site Fleet Management voorziet u direct van tijdelijk wagenparkbeheer met uitgebreide expertise op het gebied van mobiliteit. Naast de ‘extra handjes’, kunnen onze specialisten u helpen om uw wagenpark effectiever te beheren of om uw beleid te moderniseren. Om u zo goed mogelijk in uw vraag te voorzien, bieden wij onze diensten aan op drie niveaus: de Operator, de Specialist en de Project Manager.

1. OPERATOR

Indien u wegens omstandigheden een achterstand heeft opgelopen bij het beheren van uw wagenpark, kunt u de hulp inschakelen van een Operator. Deze is direct inzetbaar en heeft de specifieke kennis in huis om u te assisteren bij de uitvoering van alle operationele werkzaamheden. Een Operator helpt u bijvoorbeeld met het bijwerken van de administratie, het nakomen van alle fiscale verplichtingen, het garanderen van de medewerkerstevredenheid en de communicatie tussen de leasemaatschappij, de organisatie en de werknemer.

2. SPECIALIST

Heeft u dringend behoefte aan een tijdelijke en waardige vervanger voor uw wagenparkbeheerder, bijvoorbeeld vanwege verlof, ziekte of ontslag? Een Specialist heeft de expertise in huis om ‘de zaak draaiende te houden’ en kijkt daarnaast met een frisse blik naar uw huidige processen, zodat u tot nieuwe inzichten kunt komen om uw beleid te optimaliseren. Naast de operationele werkzaamheden bekijkt de Specialist uw processen vanuit een overkoepelend perspectief. Hij of zij analyseert uw huidige situatie en signaleert mogelijkheden om slimmer, sneller of goedkoper te werken.

3. PROJECTMANAGER

De aantrekkende economie, nieuwe (milieu-)wetgevingen en de groeiende vraag naar een flexibelere manier van zakelijk reizen zorgen ervoor dat organisaties genoodzaakt zijn om hun wagenparkbeleid aan te passen. Indien u uw mobiliteitsprocessen wilt verbeteren of moderniseren, maar twijfelt of u in staat bent om dit zelfstandig te realiseren, kan een Projectmanager van waarde zijn. De Projectmanager maakt een grondige analyse van uw huidige situatie en kijkt samen met u welke maatregelen er genomen moeten worden om het beleid te optimaliseren of moderniseren. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht kan de Projectmanager u bijvoorbeeld helpen met het reduceren van de CO2-uitstoot, bij het selecteren van een nieuwe leasemaatschappij of bij de implementatie van een nieuw mobiliteitsbeleid.

Maak een afspraak