Heeft uw organisatie wel de meest gunstige contracten afgesloten? Zijn door nieuwe wetten andere leasevormen misschien interessanter? Hoe kunnen boetes en naheffingen worden voorkomen? Hoeveel tijd besteden eigen medewerkers aan wagenparkmanagement, en kan dat ook slimmer? Is een beetje extra hulp van buitenaf gewenst, of is helemaal uitbesteden misschien nóg efficiënter en dus voordeliger?

Uw wagenparkkosten helder in beeld

Veel vragen die stuk voor stuk bepalend zijn voor uw wagenparkkosten. De experts van Fleet Support brengen ze, samen met de antwoorden, helder voor u in beeld. Zodat u weet op welke kosten direct valt te besparen.

Wat is uw besparingspotentieel?

Heeft u het gevoel dat u kunt besparen op uw wagenpark? Of dat u bepaalde risico’s loopt? Om een deskundig en betrouwbaar advies en antwoord te geven op deze vragen, voert Fleet Support voor u een potentieelbepaling op uw wagenpark uit. De potentieelbepaling geeft u inzicht hoe u een gemiddelde besparing van zo'n 16% op uw wagenparkkosten kunt realiseren.

De potentieelbepaling scant de belangrijkste onderdelen van uw wagenpark:

1. Kostenniveau

 • Wat zijn de kosten van uw wagenparkbeheer?
 • Is uw autoregeling marktconform? 
 • Is uw verzekeringspremie in overeenstemming met de schadelast?
 • Hoe efficiënt worden huurauto’s ingezet en hoe marktconform zijn deze kosten?
 • Welk kostenrisico loopt u?

2. Efficiency-niveau van de operationele processen

 • Hoe efficiënt verloopt het autorisatie-, offerte-, en bestelproces?
 • Hoe efficiënt verloopt de inzet van de huur- en poolauto’s?
 • Welk risico loopt u bij de inname en eindafrekeningen van uw leaseauto’s?

3. Controleproces

 • Hoe worden de kosten gecontroleerd?
 • Hoe worden de salarismutaties verwerkt, wie is hiervoor verantwoordelijk en welke risico’s zijn er?
 • Controle op de juistheid en rechtmatigheid van de factuurverwerking en de factuurcontrole

Resultaat van de potentieelbepaling

De potentieelbepaling van uw wagenparkbeheer geeft u inzicht in:

 • De kostenbesparingsmogelijkheden van uw wagenpark (gemiddeld zo'n 16%)
 • De marktconformiteit van uw leasetarieven/-kosten en autoregeling
 • De knelpunten en risico’s van uw wagenparkbeheerproces en de wagenparkadministratie

In een persoonlijk gesprek met u lichten wij de uitkomst van de potentieelbepaling toe en geven u een helder advies. Daarnaast ontvangt u een concreet plan van aanpak om uw wagenparkbeheerproces te verbeteren, de risico’s te reduceren en kostenbesparingen te realiseren. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Alvast een eerste indicatie?

Doe de online bespaarScan!