Op welke wijze controleert u het afgesproken prijsniveau van uw leasemaatschappij? Komt uw leasemaatschappij de vastgelegde prijsafspraken in de praktijk ook echt na? Met Lease Rate Monitor heeft u een unieke benchmark methodiek in handen om te controleren of uw leasetarief marktconform is en overeenkomt met de door u gemaakte afspraken tijdens de offerte of tenderfase. Lease Rate Monitor zorgt voor prijstransparantie, wat aanzienlijke besparingen kan opleveren gedurende de looptijd van de samenwerking met uw leverancier(s)

Lease Rate Monitor in het kort

Fleet Support controleert of uw leasemaatschappij(en) de vastgelegde prijsafspraken uit de Price Level Agreement in de praktijk nakomen door:

  • Het benchmarken van de risicocomponenten restwaarde en reparatie, onderhoud en banden
  • Het beoordelen van alle ingezette leasecalculaties om kostenstijgingen te voorkomen
  • Het beoordelen van hercalculaties, wat u meestal 10% rendementsverbetering oplevert
  • Het controleren van de vaste calculatiecomponenten uit het leasetarief

Fleet Support vraagt bij afwijkingen de leasemaatschappij om uitleg en stuurt aan op het corrigeren van deze afwijking. Afhankelijk van de in de Price level Agreement gemaakte afspraken, vindt bijsturing en/of verrekening plaats.

Lees meer over LRM