Bij de inkoop en inrichting van uw wagenpark bieden wij u onafhankelijk advies en ondersteuning bij de leveranciersselectie, het opstellen en controleren van de Service en Price Level overeenkomsten, en nemen we het traject rondom Europese aanbestedingen voor u uit handen.

Leveranciersselectie

Fleet Support is uw partner bij het vinden van de beste leverancier én het beste tarief die bij uw organisatie passen. Zowel tijdens de selectie als bij de onderhandelingen met de leveranciers kunt u rekenen op onze kennis en ervaring. Want niet alleen het beste tarief is belangrijk, ook de service die daarvoor geleverd gaat worden is essentieel bij de keuze voor een leverancier.

Daarom beoordeelt Fleet Support de aanbiedingen van de diverse leveranciers op detailniveau en op basis van de met u opgestelde wensen en eisen. Wij weten waar we op moeten letten bij inkoop trajecten om de risico’s voor de lange termijn zo laag mogelijk te houden voor u. Daarom kijken we kritisch naar álle aspecten van de dienstverlening. Zodat u de beste service krijgt tegen de beste prijs. Best Value Procurement staat hierbij centraal.

Service en Price Level overeenkomsten

Goed inkopen is één, het vasthouden van de daarbij gerealiseerde besparing een tweede. Fleet Support helpt u bij het realiseren en  het op lange termijn vasthouden van de besparing door heldere en concrete afspraken te formuleren tussen uw organisatie en uw leasemaatschappij(en). Bijvoorbeeld over de taakverdeling, de uitwisseling van data en de afrekenbaarheid op de dienstverlening.

Wij kennen de manier van werken van de leasemaatschappijen, en zijn in staat snel en praktisch de belangrijkste (inkoop)afspraken te vertalen in een overzichtelijke samenwerkingsovereenkomst. Hiermee heeft u duidelijkheid én houvast voor de duur van het contract. En daarmee houdt onze dienstverlening niet op: wij ondersteunen u ook bij de implementatie van de bijbehorende processen.

Europese aanbesteding

Indien uw organisatie de leveranciersselectie via een Europese aanbesteding moet selecteren, kan Fleet Support u daar in ondersteunen. Onze organisatie heeft jarenlange ervaring met deze trajecten.

Maak een afspraak