Met de strategiebepaling krijgt u inzicht in en grip op de strategie voor relevante onderwerpen van uw wagenparkbeheer. Om plannen te maken voor de toekomst, is het belangrijk dat wensen en verwachtingen binnen de organisatie duidelijk en op elkaar afgestemd zijn. Fleet Support zet tijdens een werksessie de diverse belangen vanuit elke discipline af tegen de consequentie van mogelijke keuzes en creëert voorwaarden om tot een gezamenlijke strategie of gezamenlijk beleid te komen.

Stap 1: Inventarisatie

Tijdens dit gesprek bepalen we op welke van de onderstaande onderwerpen de strategiebepaling betrekking heeft:

  • Mobiliteitsbeleid (mobiliteitsvormen, actuele ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Werken en het mobiliteitsbudget)
  • Beheervorm (lease of eigen beheer)
  • Inkoopstrategie (single of duaal)
  • Mate van outsourcen (rol van de wagenparkbeheerder)

Daarnaast stellen we vast wat de interne organisatiedoelstellingen van de strategiebepaling zijn en wat het kennisniveau ten aanzien van de materie is van de betrokken personen. Hiermee kunnen wij de diepgang bepalen waarmee de onderwerpen behandeld kunnen worden.

Stap 2: Werksessie

Zonder draagvlak in de organisatie is het invoeren en implementeren van veranderingen een kansloze missie. Dat is de reden dat de relevante afdelingen aan een werksessie deelnemen. Tijdens een interactieve werksessie bij u op kantoor zet Fleet Support de diverse belangen vanuit elke discipline af tegen de consequentie van mogelijke keuzes en creëert voorwaarden om tot een gezamenlijke strategie of beleid te komen.

Stap 3: Resultaat

U ontvangt van ons een rapport met de resultaten van de werksessie. Het vervolgtraject kan er als volgt uit zien:

  • Verdere verdieping van het betreffende onderwerp, bijvoorbeeld door middel van een potentieelbepaling.
  • Actieplan en uitvoering van het betreffende onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld het actualiseren van de bestaande auto- of mobiliteitsregeling zijn of het uitzetten van een tender.

Maak een afspraak