Het elektrificeren van uw wagenpark brengt op beleids- en beheerniveau een aantal belangrijke keuzes met zich mee.  Met name het in kaart brengen van de huidige situatie en bepaling van het krachtenveld binnen en buiten de organisatie, helpt de transitie naar een elektrisch wagenpark vloeiend en met het juiste draagvlak te doorlopen. Het succesvol exploiteren van een elektrisch wagenpark hangt af van een aantal belangrijke ontwikkelingen die bijdragen aan het gebruiksgemak en de mogelijkheden van elektrisch rijden.

Fleet Support is gespecialiseerd in het ondersteunen bij de transitie naar een elektrisch wagenpark. Met alle benodigde expertise in huis bent u verzekerd van de meest recente kennis en professionele begeleiding om de transitie zowel voor de medewerkers als voor u als organisatie zo vloeiend en effectief mogelijk te laten verlopen. Als onafhankelijke kennispartner zullen we u ondersteunen in uw route naar een duurzaam en elektrisch wagenpark.

Op deze zaken kunnen wij adviseren op het gebied van elektrificatie:

  • Inkoopbeleid
  • Kosten ontwikkeling
  • Fiscale regelgeving
  • Mobiliteitsbeleid
  • Laadmogelijkheden
  • Beschikbaarheid
  • Duurzaamheidkalender
  • Exploitatie

Meer weten? Download de whitepaper: Een effectieve route naar een 100% elektrisch wagenpark

Download de whitepaper