Geplaatst op

De bijtelling en BPM van een leaseauto zijn mede afhankelijk van de CO2 die de auto volgens fabrieksopgaaf uitstoot. De test die de fabrikant gebruikt om het verbruik te bepalen, wordt echter vervangen. Wat betekent dit voor u?

De CO2-uitstoot volgens fabrieksopgaaf en de uitstoot in de praktijk zijn steeds verder uit elkaar komen te liggen. De test die wordt gebruikt voor de fabrieksopgaaf, de New European Driving Cycle (NEDC)-test, wordt daarom vanaf 1 september dit jaar vervangen door de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), die de praktijk beter benadert. De testprocedure van de WLTP is beter op de praktijk afgestemd; er wordt bijvoorbeeld over langere afstanden gereden en rekening gehouden met verbruiksverhogende en -verlagende opties. Op deze manier moet de fabrieksopgaaf die uit de test wordt gehaald, het normverbruik in de praktijk beter benaderen. Met deze WLTP wordt onder andere bepaald hoeveel CO2 personenauto‘s of lichte bedrijfsauto’s uitstoten en wat het brandstofverbruik is. Voor elektrische auto’s wordt aan de hand van de WLTP bepaald wat de actieradius is. Voor veel auto’s zal dit betekenen dat de CO2-uitstoot volgens fabrieksopgaaf hoger ligt dan volgens de huidige NEDC-testen.

Wat betekent dit voor u? Voorlopig niets, want de periode september 2017 tot en met 1 september 2018 is een overgangsperiode waarbij van nieuwe automodellen (waar een typegoedkeuring voor nodig is) twee CO2-waarden nodig zullen zijn: de WLTP-CO2-waarde en voor de calculatie van de BPM een benadering van de NEDC-CO2-waarde. Hiervoor zal de overheid met een omrekensleutel moeten komen. Zodoende kunt u ook op de ‘oude’ NEDC-CO2-waarden auto’s blijven vergelijken. Vanaf 1 september 2018 geldt dat alleen nog de WLTP-waarde wordt getoond. Zoals de zaken er nu voor staan, geldt in Nederland het huidige BPM-stelsel tot minimaal 31 december 2018. Het Ministerie van Financiën wil eerst, in de periode na 1 september 2017, de eerste WLTP-waarden monitoren om te zien hoe groot het effect van de WLTP in de praktijk daadwerkelijk is.

Ons advies is op dit moment dan ook: gebruik voor uw eigen leaseregeling de CO2-gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de BPM te bepalen. Zo voorkomt u dat u appels met peren gaat vergelijken.

Arie Brundel, Senior Consultant Fleet Support