Wist u dat ongeveer 3% van de gefactureerde bedragen onterecht zijn? Dat kan aardig oplopen en u veel geld kosten.

Wilt u grip houden op de kosten van uw wagenpark? Fleet Support heeft de kennis en ervaring om voor u het complete financiële beheer van uw wagenpark te verzorgen en maakt uw mobiliteitskosten transparant en inzichtelijk. Wij leveren u complete, overzichtelijke en eenduidige managementrapportages en bewaken voor u het afgesproken kwaliteitsniveau van uw leveranciers.

Fleet Support biedt u de zekerheid van betrouwbare, heldere en eenduidige managementrapportages en boekingsbestanden. Onze specialistische Financiële controle bestaat uit factuurcontrole, online kostenrapportage, contractcontrole en aanvullende controles en rapportages. Hieronder leest u wat de verschillende onderdelen precies inhouden.

Factuurcontrole

Factuurcontrole is belangrijk en vraagt om kennis en zorgvuldigheid. Daarom worden de facturen van uw leasemaatschappij(en) gecontroleerd op:

Controle op leasefacturen was nog nooit zo simpel

 • Rechtmatigheid: per factuurregel wordt gecontroleerd of  gefactureerde kosten betrekking hebben op het contract tussen u en uw leasemaatschappij en/of leverancier en of deze kosten in overeenstemming zijn met de inzetperiode.
 • Juistheid: alle facturen van uw leasemaatschappij en/of brandstofleverancier worden per kostensoort gecontroleerd. Is het gefactureerde bedrag correct en volgens de afgesproken Price Level Agreement?

Door de factuurcontrole weet u of de in rekening gebrachte kosten in overeenstemming zijn met het rijdende wagenpark, en of de gefactureerde bedragen kloppen met de prijsafspraken binnen de overeenkomst met de leasemaatschappij. U heeft de zekerheid dat u geen onterechte extra kosten maakt.

Online kostenrapportage

Uit de factuurcontrole stellen we één gedetailleerde en geconsolideerde kostenrapportage van uw wagenpark voor u samen. Deze kostenrapportage bestaat uit:

 • Een uitsplitsing van kosten per kostensoort
 • Inzicht in de kostenontwikkeling
 • Budget versus realisatie
 • Berijdersexcessen
 • Aantallen leaseauto’s en huurauto’s

De gecontroleerde facturen worden als kant-en-klare boekingsbestanden aan uw financiële administratie aangeleverd. Dit bespaart u extra handelingen.

Contractcontrole

Een ander dienstverlening binnen ‘Financiële controle’ is de ‘Contractcontrole’. Bij de contractcontrole worden de vaste en variabele componenten van het leasetarief getoetst.

 • Vaste componenten toetsen

Naast de inzetdatum en totale prijs alle vaste componenten van ieder nieuw contract getoetst. De vaste componenten van het leasetarief staan los van het gebruik van de auto, zoals bijvoorbeeld administratiekosten per voertuig per maand en de management fee zoals vastgelegd in de Price Level Agreement. Fleet Support vraagt bij afwijkingen de leasemaatschappij om uitleg en stuurt aan op het corrigeren van deze afwijking.

 • Variabele componenten toetsen

Het toetsen van de variabele componenten kunnen wij voor u uitvoeren met onze dienst ‘Borgen tarieven’. Hierdoor heeft u de zekerheid van prijstransparantie, wat u aanzienlijke besparingen kan opleveren gedurende de looptijd van de samenwerking met uw leasemaatschappij(en).

Aanvullende controles en rapportages

Fleet Support biedt de mogelijkheid om de Financiële controle uit te breiden met aanvullende modules:

 • Controle en rapportage OV-gebruik
 • Beleidsevaluatie
 • Excessenonderzoek
 • Forecast mobiliteitskosten

Meer informatie