Fleet Support heeft jarenlange ervaring in zorgvuldig en vakkundig wagenparkbeheer bij een diversiteit aan klanten. Ervaring met zowel geel als grijs kenteken, ervaring met grote en kleine wagenparken. Een gerust gevoel als u exploitatie en beheer wilt uitbesteden. Onder andere, de volgende operationele activiteiten kunt u aan ons uitbesteden.

 

Operationele sturing

Wij dragen zorg voor de correcte invulling en uitvoering van uw autoregeling. Of het nu gaat om het tijdig bestellen van nieuwe leaseauto’s of het scherp houden van leasemaatschappijen, wij regelen het.

Sturen op kwaliteit en risicobeperking

Wij bewaken voor u de kritieke prestatie-indicatoren uit uw Service Level Agreement die u met uw leasemaatschappij heeft afgesloten.

Escalatiedesk

Voor uw medewerkers is de leasemaatschappij het eerste aanspreekpunt bij vragen. Toch zijn er situaties waarbij er specifieke aandacht nodig is. Speciaal daarvoor heeft Fleet Support een escalatiedesk ingericht waar uw medewerkers met hun vragen terecht kunnen die door de leasemaatschappij niet of onvoldoende worden beantwoord. 

Managementrapportage

Na afloop van elk kwartaal ontvangt u van ons een managementrapportage, waarin meetpunten per kostenbeïnvloeder (leverancier, werknemer en werkgever) worden benoemd. Op basis van die meetpunten worden acties benoemd om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Administratieve afhandelingen

De inhouding van autokosten op het salaris van uw medewerkers is secuur werk. De leasemaatschappij(en) waarmee u contracten heeft, de autoregeling(en) en fiscale regels vragen om een zorgvuldige en betrouwbare werkwijze. Wij controleren, corrigeren en administreren alle autogerelateerde inhoudingen. Uw salarisadministratie krijgt vervolgens een overzichtelijk bestand dat direct verwerkt kan worden. Bovendien berichten wij in een vooraankondiging uw medewerkers via een e-mailservice over incidentele inhoudingen op hun salaris (bijvoorbeeld bekeuringen).

Poolbeheer

Fleet Support controleert of het aanbod van de beschikbare en/of vrijgekomen leaseauto’s in een kwartaal overeenkomt met de vraag naar nieuwe auto’s in dezelfde periode en de gerealiseerde herinzet. Hierdoor wordt stilstand van auto’s voorkomen en worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.

Meer informatie