U heeft een vastomlijnd en helder wagenparkbeleid. De controleprocessen zijn waterdicht ingeregeld. Maar wat is nu het effect van deze maatregelen? Evaluatie en sturing van uw wagenparkbeleid is belangrijk. U weet dan waar u staat, wat het effect is geweest van genomen maatregelen en waar u op kunt sturen om wagenparkkosten te verminderen.

Fleet Support helpt u bij deze evaluatie, toetst de resultaten op marktconformiteit en geeft u concrete adviezen voor het verbeteren van de processen en het verlagen van de kosten. Door adequaat te sturen op het wagenparkbeleid of het autogebruik van medewerkers kunt u kosten besparen. De beleidsevaluatie is de eerste stap hierbij, de medewerkersturing een mogelijk vervolg.

BELEIDSEVALUATIE

Wij evalueren uw huidige wagenparkbeleid en geven inzicht in de resultaten. Dit vormt de basis voor procesverbeteringen en beleidsaanpassingen en bestaat uit een drietal stappen:

  • Als eerste analyseren wij de kosten per kostensoort. Als deze aanleiding geven tot aanpassing van het beleid of de processen, geeft Fleet Support hiervoor concrete adviezen.
  • Daarnaast beschrijven we welke maatregelen afgelopen jaar zijn genomen en wat hiervan de resultaten van zijn.
  • Tenslotte ontvangt u een overzicht van de concrete besparingen die in het afgelopen jaar zijn gerealiseerd en geven wij u inzicht in het rendement van de investering in Fleet Support.

Door de beleidsevaluatie krijgt u inzicht in de kostenpositie ten opzichte van uw concurrenten, de tevredenheid van uw medewerkers en de potentiele besparingen die te behalen zijn

MEDEWERKERSTURING

Het autogebruik van uw leaserijders heeft direct en indirect invloed op de kosten van uw wagenpark. De hoogte van brandstofkosten en schades zijn hier een concreet voorbeeld van. Door positieve gedragsbeïnvloeding van de berijders kunt u deze kosten reduceren en beheersbaar maken. Fleet Support heeft hiervoor onder andere het Variabel Brandstofbudget en het programma EcoSaveDrive ontwikkeld.

Variabel Brandstofbudget

Het brandstofbudget is een prikkel voor de werknemer om bewust om te gaan met het brandstofverbruik en tankgedrag. Het is een virtueel budget dat ter beschikking wordt gesteld aan de medewerker voor de tankkosten van de leaseauto. Minimaal 2 x per jaar vindt een afrekening plaats van het verschil tussen budget en werkelijke kosten. Uiteraard bepaalt u de spelregels, wij zorgen voor de nodige ondersteuning. Uiteindelijk bespaart u op brandstofkosten en reduceert u uw CO2-uitstoot.

EcoSaveDrive

Staat MVO ook hoog op uw agenda? Denkt u na over de veiligheid van werknemers in het verkeer en het terugdringen van schades en ongelukken ? Met het EcoSaveDrive programma van Fleet Support kunt u samen met uw medewerkers gericht aan deze onderwerpen werken. De resultaten vertalen zich in meetbare verlaging van uw CO2-footprint en besparingen op uw brandstof,- schade,- en verzekeringskosten. Het programma bestaat uit een Driver Risk Assessment en een Driver Self Assessment. Eventueel aangevuld met een wegtraining.

Meer informatie