Harry Vlaardingerbroek, Senior Manager bij Deloitte: “Ons wagenpark bestaat uit circa 3.000 auto’s en dat vraagt om een specialistische aanpak. Fleet Support voert sinds 2003 de financiële controle en het tactisch beheer uit op onze bestaande vloot. En met hun advies en consultancy op mobiliteitsgebied monitoren we relevante ontwikkelingen en bepalen hoe Deloitte daar effectief op in kan spelen.”

Effectief inspelen op relevante fiscale ontwikkelingen heeft Deloitte een aanzienlijke wagenparkbesparing opgeleverd. Vlaardingerbroek licht dit toe: “Fleet Support adviseerde ons om 120 auto’s voortijdig te vervangen voor zeer zuinige en schone auto’s. Auto’s die door de overheid werden gesubsidieerd in de vorm van BPM en HSB vrijstelling. Ondanks de investering in voortijdige beëindigingkosten van ruim € 230.000,- was de berekende besparing in exploitatiekosten (leasetermijnen en reële brandstofkosten) aanzienlijk hoger. Op basis van een gedetailleerd uitgewerkte business case wist Fleet Support mij te overtuigen van het succes van deze besparingsactie en zijn we tot uitvoering overgaan.

Vlaardingerbroek vervolgt: “Fleet Support heeft de gehele actie gecoördineerd. Van merkenselectie, inkoopcondities tot en met de uiteindelijke uitlevering aan de medewerkers. Uiteindelijk zijn met deze actie 85 auto’s voortijdig ingeleverd en vervangen voor nieuwe auto’s. Bij de nacalculatie bleek het netto resultaat van deze actie € 276.000,- over een periode van 36 maanden te zijn. Dit resultaat was hiermee 9% hoger dan vooraf berekend. Bij vaststelling van het resultaat is de additionele inkoopbonus van de importeur buiten beschouwing gelaten”.

Vlaardingerbroek: “Fleet Support heeft een win-win-win situatie weten te creëren: voor Deloitte lagere wagenparkkosten, voor de medewerker een lagere bijtelling en een nieuwe aantrekkelijke auto en voor het milieu een substantiële reductie van de CO2 uitstoot. Fleet Support bespaart 4% op onze kosten wat een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigt”.

Harry Vlaardingerbroek | Senior Manager | Deloitte