Nuon stond voor de uitdaging om tot een ideaal beheermodel te komen van het wagenpark, bestaande uit zowel geel als grijs kenteken voertuigen. Daarbij hebben we kunnen bouwen op de expertise van Fleet Support als adviseur op het gebied van wagenparkmanagement, maar ook van mobiliteitsmanagement in de brede zin.

Fleet Support heeft Nuon ondersteund bij de totstandkoming van hernieuwd beleid waarbij vermindering van de CO2-uitstoot een van de belangrijkste speerpunten is. Hierbij hebben de vakinhoudelijke kennis van Fleet Support en doordachte oplossingen ertoe geleid dat de keuzemogelijkheden voor berijders zo breed mogelijk zijn gebleven.

Ook het vertalen van de beleidswijzigingen naar de interne organisatie en het creëren van draagvlak binnen de organisatie, is mede met behulp van Fleet Support gerealiseerd. Nuon ziet in Fleet Support de business partner waar uitdagingen worden vertaald naar concrete oplossingen.

Evert-Jan Broer | HRM & Safety Project Manager / Facility Management | Nuon