Bent u in staat controle en grip te houden?

Als wagenparkbeheerder heeft u te maken met complexe processen, financiële contracten en procedures. U heeft tevens met verschillende partijen en belangen te maken, wat het niet eenvoudiger maakt. Wilt u uw onderhandelingspositie met leveranciers verbeteren? Onnodige wagenparkkosten voorkomen?

Fleet Support organiseert in samenwerking met Heliview een leergang wagenparkbeheerder, die u in een zestal modules grip leert houden op alle facetten die met wagenparkbeheer te maken hebben. Met deze leergang houdt u uw kennis op het gebied van fleetmanagement op peil.

De volgende onderwerpen staan centraal:
• Beleid en organisatie
• Kostenbesparing
• Selecteren leasemaatschappij
• Monitoren prestaties leasemaatschappij(en)
• Electrisch leasen
• Flexibele Mobiliteit

KIJK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN SCHRIJF U IN.

( u wordt direct geleid naar de trainingspagina van Heliview voor Een actueel overzicht met beschikbare data en locaties)