Fleet management vraagt om overzicht

Ons milieubeleid

Wij willen de belasting van onze activiteiten op het milieu zoveel mogelijk beperken en voor zover mogelijk het milieu verbeteren.

De voor ons belangrijke milieuaspecten zijn opgenomen in het Milieu-AspectenRegister. We zorgen dat wet- en regelgeving altijd wordt nageleefd en streven naar een continue verbetering van onze milieuprestaties en naar het voorkomen van milieuvervuiling.

Om hier systematisch aan te werken is een managementsysteem volgens ISO 14001 opgezet en dit zal worden nageleefd. Marktpartijen hechten betekenis aan een milieubeleid met een objectief aangetoonde waarde en daarom maakt ‘milieu’ deel uit van ons managementsysteem. Wij adviseren en motiveren onze klanten op het gebied van MVO rondom mobiliteit. In feite verstevigen wij hiermee de MVO-gedachte: de samenhang tussen people, planet & profit.

people_planet_profit