U wilt sturen maar niet controleren

Sturen autogebruik medewerkers

Het autogebruik van uw leaserijders heeft direct en indirect invloed op de kosten van uw wagenpark.

De hoogte van brandstofkosten en schades zijn hier een concreet voorbeeld van. Door positieve gedragsbeïnvloeding van de berijders kunt u deze kosten reduceren en beheersbaar maken. Fleet Support heeft hiervoor het Variabel Brandstofbudget en het programma EcoSaveDrive ontwikkeld.

Variabel Brandstofbudget

Het brandstofbudget is een prikkel voor de werknemer om bewust om te gaan met het brandstofverbruik en tankgedrag. Daarbij is het een middel om een werknemer die puur om fiscale redenen een zuinige auto gekozen heeft, bewust te maken van de brandstofverbruikverlagende technieken in zijn of haar auto. Daarmee wordt het risico dat de werkgever loopt op het gebied van brandstofkosten verlaagd. Bovendien geeft het de mogelijkheid om werknemers die zuinig rijden te belonen.

Door medewerkers te stimuleren om zuiniger en bewuster te rijden, bespaart u op brandstofkosten en reduceert u uw CO2-uitstoot.

Wat is een Variabel brandstofbudget?

EcoSaveDrive

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, veiligheid van werknemers in het verkeer en het terugdringen van schades en ongelukken staan bij veel organisaties hoog op de agenda. Met het EcoSaveDrive-programma van Fleet Support kunt u samen met uw medewerkers gericht aan deze onderwerpen werken. De resultaten vertalen zich in meetbare verlaging van uw CO2-footprint en besparingen op uw brandstof,- schade,- en verzekeringskosten.

Ontdek hoe EcoSaveDrive werkt

Ik wil graag een afspraak!

Help! Mijn medewerkers willen elektrisch rijden…

Steeds meer mensen willen elektrisch rijden. Maar hoe pas je de autoregeling daarop aan? Fleet Support hielp honderden bedrijven met deze vraag. Lees verder