Tijden veranderen: verandert uw autoregeling mee?

Toetsen autoregeling

Een goede autoregeling is helder en eenduidig opgesteld en heeft een kostenbesparend effect op uw wagenpark.

Elke autoregeling is echter aan veranderingen onderhevig door maatschappelijke, economische en fiscale ontwikkelingen. Het is daarom belangrijk uw autoregeling regelmatig te toetsen aan de actualiteit.

Fleet Support is met 25 jaar ervaring in wagenparkmanagement expert op dit gebied en kan een dergelijke toetsing als geen ander voor u uitvoeren. Wij hebben voor ruim 40 klanten meer dan 40.000 leaseauto’s in beheer, bij meer dan 24 verschillende leasemaatschappijen. Genoeg vergelijkingsmateriaal om uw autoregeling te benchmarken! Zodat u weet of uw autoregeling volledig en juist is, of alle aandachtsgebieden benoemd zijn, of de gemaakte afspraken marktconform zijn en waar mogelijkheden liggen voor verbetering.

Heeft u nog geen autoregeling? Wij kunnen samen met u een heldere, eenduidige en marktconforme autoregeling opstellen die past bij uw organisatie en mobiliteitsbeleid.

Toetsen autoregeling, hoe werkt dat precies?

Ik wil graag een afspraak!

Vragen over elektrische leaseauto’s?

Heeft u vragen over elektrische leaseauto's? Wilt u elektrische auto's aan uw wagenpark toevoegen? Download dan de 'FAQ Elektrische leaseauto' die Fleet Support speciaal voor u heeft samengesteld. Lees verder